Kinga Konopelko

radca prawny

Na co dzień dbam o spokój przedsiębiorców. Pomagam im działać legalnie i bezpiecznie, łącząc prawo z podejściem biznesowym. Tworzę umowy, wdrażam RODO, wspieram w prawnych aspektach działalności online. Wspieram branżę edukacyjną.
[Więcej >>>]

Sklep +48 669 505 374

Jak przygotować umowę dla szkoły językowej?

Kinga Konopelko26 września 20202 komentarze

Jeśli chcesz stworzyć dobrą umowę dla szkoły językowej, a masz wątpliwości i nie wiesz jak się do tego zabrać, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

Wyjaśnię w nim jak krok po kroku stworzyć taką umowę, wskażę niezbędne elementy i zwrócę uwagę na to, na co trzeba uważać przy jej sporządzaniu.

Czy rzeczywiście umowa o kurs jest potrzebna?

Umowa stanowi bardzo mocny dowód wszystkich ustaleń, jakie zawarłeś z kursantem.

Przygotowanie umowy pozwala zweryfikować wszystkie dotychczasowe ustalenia, rozwiać ewentualne wątpliwości, doprecyzować zakres obowiązków. Dzięki temu masz pewność co do warunków współpracy.

Do umowy o świadczenie usług edukacyjnych, jaką jest umowa dla szkoły językowej, stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, z tego względu, że umowy te należą do umów tzw. nienazwanych, czyli takich, które nie są wyodrębnione w Kodeksie Cywilnym i nie posiadają specjalnych regulacji. Istotą umowy zlecenia jest obowiązek w tym przypadku przeprowadzenia przez szkołę zajęć edukacyjnych z należytą starannością oraz zgodnie z programem nauki a obowiązkiem kursanta jest zapłata stosownego wynagrodzenia.

Należy tutaj wspomnieć o podstawowej zasadzie, jaka istnieje w prawie cywilnym, czyli zasadzie zgody obu stron na treść zawieranej umowy. Zgoda obejmuje nie tylko czynność zawierania umowy, ale także wszelkie dokonywane w niej późniejsze zmiany. Szkoła językowa może dokonać zapisu w umowie, lub regulaminie dotyczącym możliwości zmian w umowie podczas jest trwania.

Przed podpisaniem umowy, każda ze stron powinna bardzo dokładnie zapoznać się zarówno z umową jak i dołączonymi do niej załącznikami, ponieważ to od warunków tam zawartych zależą prawa i obowiązki stron umowy.

O czym pamiętać sporządzając umowę
dla szkoły językowej?

Umowa jest podstawową formą zawarcia i uregulowania stosunku zobowiązaniowego między stronami. Osoby zawierające umowę swobodnie w granicach prawa oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego decydują, jak ma wyglądać łączące ich zobowiązanie.

przygotowanie umowy dla szkoly jezykowej

1. Data i miejsce zawarcia umowy

Jest to element bardzo istotny i zarazem podstawowy umieszczany na samym początku umowy. (np. zawarta w dniu 19. 06 . 2020 r.). W przypadku gdy umowa jest zawierana on-line, nie ma obowiązku wskazywania miejsca zawierania umowy.

2. Oznaczenie stron

Przykład:

Umowa zawarta pomiędzy:

Szkołą językową XYZ sp. z o.o., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Kielce, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0980989809, REGON 123456789, NIP 123456789, kapitał zakładowy 50.000 zł – opłacony w całości, reprezentowana przez Jana Kowalskiego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Szkołą Językową,

A

Janem Nowakiem, zamieszkałym przy ul. Kasztanowej 3/4 w Kielcach, 33-314, zwanym dalej Kursantem.

3. Dane kontaktowe stron

(numer telefonu/ e-mail).

4. Klauzula dotyczącą przedmiotu umowy

W tym punkcie zawierane są istotne postanowienia dotyczące przedmiotu umowy, czyli tego, na czym polega świadczenie usług przez Szkołę, w jakim okresie odbywają się kursy, jak wygląda harmonogram zajęć czy liczebność poszczególnych grup. Należy pamiętać, żeby postanowienia nie zawierały tzw. klauzul niedozwolonych, o czym powiem więcej w kolejnym wpisie.

5. Klauzula dotycząca zasad płatności

Tu wskazuje się wysokość wynagrodzenia za kurs, termin, do którego kursant jest zobowiązany dokonać płatności, numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty.

6. Organizacja kursu

Powinny się tu znaleźć informacje dotyczące przebiegu zajęć, sytuacji nieobecności uczestnika kursu na zajęciach czy przydziału kursanta do grupy.

7. Inne obowiązki kursanta

W tym punkcie warto wyszczególnić zasady, które obowiązują Kursanta;

8. Rozwiązanie umowy

Tutaj należy uwzględnić powody rozwiązania umowy zarówno ze strony uczestnika kursu jak i szkoły językowej.

9. Odstąpienie od umowy

W przypadku gdy umowa jest zawierana on-line, należy pamiętać o tym, by Kursant otrzymał informację o możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Brak tych informacji będzie skutkował tym, że Uczeń będzie miał prawo zrezygnować z kursu przed następne 12 miesięcy, żądając zwrotu 100% ceny.

Wiele Szkół decyduje się na ograniczenie tego prawa do odstąpienia poprzez sformułowanie odpowiednich zgód i oświadczeń.

10. Postanowienia końcowe

W tym punkcie można wskazać informacje o załączniku do umowy, którym jest m.in. Regulamin Szkoły Językowej oraz Klauzula RODO, która stanowi integralną część umowy. Ważne, żeby Klauzula RODO okazywana była Kursantom.

11. Zgody kursanta

Na przykład na ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy.

12. Podpisy obu stron umowy

Katalog postanowień w umowie o kurs językowy może być znacznie szerszy. Tu wskazałam jedynie niektóre elementy, które mogą się znaleźć w umowie.

***

Jeśli potrzebujesz pomocy w stworzeniu umowy, Regulaminu dla Szkoły Językowej lub Klauzuli RODO, skorzystaj z PAKIETU DOKUMENTÓW DLA SZKOŁY JĘZYKOWEJ lub skontaktuj się z nami, pisząc na adres: kancelaria@kingakonopelko w celu indywidualnego przygotowania umowy.

***

ZAPISZ SIĘ NA 5-dniowy bezpłatnego kursu dla Szkół Językowych
“UMOWY I RODO dla Szkoły Językowej” z bezpłatnym e-bookiem! >>

 

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria radcy prawnego Kinga Konopelko w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Adrian 27 października, 2020 o 16:33

  Dzień dobry Pani Mecenas!

  Prowadzę swoją szkołę językową od kilku lat. Zaczynałem od samego początku – bardzo po amatorsku. Ot po prostu pierwszymi klientami byli moi znajomi i znajomi znajomych. Wtedy jeszcze nie planowałem nawet założenia swojej szkoły, co przyszło potem, kiedy się zorientowałem, że jest większy potencjał.

  Problem mam taki, że z tymi pierwszymi osobami nie podpisywałem żadnych umów. Do dziś świadczymy im usługi bez umowy na papierze.

  Zastanawia mnie, czy tak może to się kręcić dalej i czy nie powinienem jednak o umowach dla tych osób pomyśleć. Boję się jednak, że kiedy będę chciał umowy z nimi podpisać, mogą zacząć myśleć, że coś „knuję” i zrezygnują z moich usług.

  Co Pani o tym myśli?
  Adrian.

  Odpowiedz

  Kinga Konopelko 29 października, 2020 o 22:58

  Dzień dobry Panie Adrianie, przede wszystkim gratuluję tego, że udało się stworzyć markę i świadczyć usługi na takim poziomie, że uczestnicy kursów niezmiennie korzystają z Pana usług i mają do nich zaufanie. Co do Pana pytania, jak najbardziej rozumiem Pana obawy. Wielu właścicieli Szkół, z którymi współpracuję również je miało, gdy podejmowało decyzję o tym, żeby uporządkować temat umów w swoim biznesie i dostosować się do wymogów prawnych. Warto przemyśleć, dlaczego zależy Panu na uregulowaniu tego tematu. Następnie, dobrze jest to jasno komunikować. Większość z nas zrozumie wyjaśnienie zgodnie z którym, „chce Pan mieć porządek w papierach” i „podkładkę”, że spełnił Pan obowiązki informacyjne wobec kursantów na wypadek gdyby miał mieć Pan kontrolę np. UOKIKu. Ponadto, chęć wprowadzenia umów można też uzasadnić tym, że z uwagi na aktualną sytuację związaną z pandemią, chce Pan opracować jasne zasady współpracy, żeby Uczestnicy wiedzieli kiedy i jak dojdzie do zmiany formy zajęć, jak się do tych zajęć przygotować itp. Niezależnie od tego, może Pan podkreślać, że zależy Panu na stworzeniu wzorca umowy do uporządkowania współprac z uczestnikami i jest Pan otwarty na wszelkie sugestie do umowy. Mam nadzieję, że moje wskazówki będą dla Pana przydatne. Pozdrawiam,
  Kinga Konopelko

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria radcy prawnego Kinga Konopelko w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: