Kinga Konopelko

radca prawny

Na co dzień dbam o spokój przedsiębiorców. Pomagam im działać legalnie i bezpiecznie, łącząc prawo z podejściem biznesowym. Tworzę umowy, wdrażam RODO, wspieram w prawnych aspektach działalności online. Wspieram branżę edukacyjną.
[Więcej >>>]

Sklep +48 669 505 374

Będąc właścicielem strony internetowej swojej szkoły językowej stale uzyskujesz dostęp do danych osobowych, dlatego też tak ważna jest ochrona przed naruszeniami.

Niemniej ważne jest też to, aby użytkownik był w pełni świadomy w jakim celu je udostępnia, w jaki sposób będą one później wykorzystywane i kto będzie miał do nich dostęp.

Czym jest polityka prywatności?

To dokument za pomocą którego przedsiębiorca realizuje swoje obowiązki informacyjne.

Wskazuje w nim przede wszystkim dane, które są przez niego gromadzone, sposób i cel ich przetwarzania oraz podmioty, które będą miały do nich dostęp.

Czy polityka prywatności jest obowiązkowa?

Może być to zaskakujące, ale ani RODO ani ustawa o ochronie danych osobowych nie zawiera wprost obowiązku posiadania polityki prywatności.

Jednak z wyżej wymienionych ustaw i rozporządzeń oraz z prawa telekomunikacyjnego wynikają obowiązki informacyjne, których realizację polityka prywatności znacząco ułatwia. W przeciwnym wypadku musiałby być one realizowane osobno przy każdej czynności, która tego wymaga.

Czytaj też: Czy z lektorem szkoły językowej można zawrzeć umowę o dzieło?

Kiedy trzeba zamieścić politykę prywatności
na stronie internetowej?

Obowiązek informacyjny powstaje, gdy wchodzisz w posiadanie danych innych osób. Takich sytuacji może być wiele, na przykład:

 • prowadzisz zapisy na newsletter, webinar, wydarzenie
 • zbierasz dane klientów, ponieważ sprzedajesz kursy, materiały dydaktyczne
 • zbierasz dane kontaktowe użytkowników
 • istnieje możliwość zamieszczania na stronie komentarzy, opinii
 • strona używa plików cookies
 • prowadzisz fanpage na Facebooku

Pamiętaj, że jeśli na Twojej stronie znajduje się przekierunkowanie na inną witrynę, warto umieścić informację, że może tam obowiązywać inna polityka prywatności.

Polityka prywatności a Facebook

Jeżeli fanpage na Facebooku ma charakter zawodowy i służy promowaniu strony, to podlega przepisom RODO.

Pamiętaj, że prowadząc stronę firmową, w ustawieniach profilu możesz pobrać zanonimizowany raport Facebooka dotyczący danych pobranych w ramach działalności na tym portalu.

Administratorem danych może być jednocześnie kilka podmiotów. W tym wypadku obowiązki informacyjne spoczywają zarówno na portalu Facebook, jak i na przedsiębiorcy, który za jego pomocą prowadzi swój fanpage.

Zasady ochrony danych nie tylko dotyczą osób zalogowanych, które polubiły profil przedsiębiorcy, ale też tych wyłącznie odwiedzających stronę.

Najlepszym miejscem na umieszczenie polityki prywatności będzie zakładka „informacje”.

Jeżeli strona posiada piksel Facebooka, który umożliwia śledzenie statystyk, to należy umieścić stosowną informację w polityce prywatności zamieszczanej na stronie o tym, że przetwarzane dane trafiają do innego podmiotu, którym w tym przypadku jest Facebook.

Zgodnie z wymogami Facebooka, w Polityce prywatności musisz umieścić także informację o tym, że Facebook jest współadministratorem danych w zakresie statystyk.

Polityka prywatności a pliki cookies

Ciasteczka to małe pliki, które wymieniane są między przeglądarką a stroną internetową. Zapisywane są na urządzeniu z którego użytkownik korzysta.

Pozwalają one zebrać dane dotyczące m.in. rodzaju urządzenia z którego dokonywane jest logowanie oraz jego lokalizacji.

Kwestia ciasteczek ściśle łączy się z ochroną danych osobowych, więc dla zachowania spójności politykę plików cookies warto jest zawrzeć w dokumencie polityki prywatności.

ZAPISZ SIĘ NA 5-dniowy bezpłatnego kursu dla Szkół Językowych
“UMOWY I RODO dla Szkoły Językowej” z bezpłatnym e-bookiem! >>

Co powinna zawierać polityka prywatności?

Polityka prywatności powinna zawierać przede wszystkim informacje na temat:

 • administratora danych
 • celu ich przetwarzania
 • okresu ich przetwarzania
 • podmiotów, którym dane będą przekazywane
 • praw, które przysługują osobie je udostępniającej (żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz wniesienia skargi  do PUODO)
 • profilowania danych
 • danych kontaktowych do Inspektora Danych Osobowych
 • współadministratora

Gdzie umieścić politykę prywatności?

Warto jest umieścić ją na podstronie, przy czym aktywne linki do niej dobrze jest umieścić we wszystkich miejscach, w których dokonujesz zbierania danych.

Czy muszę samodzielnie przygotować politykę prywatności?

Tak! Możesz to zrobić samodzielnie.

Ale możesz też skorzystać ze wzoru Polityki prywatności wraz z instrukcją wideo, który dla Ciebie przygotowałam (zobacz tutaj>>)

rodo na stronie szkola jezykowaKorzystając z tego Pakietu dostosujesz nie tylko swoją stroną do RODO, ale także newsletter, stopkę e-maila, formularze na stronie oraz fanpage na Facebooku.

Zatem jeśli masz swoją stronę WWW lub fanpage na Facebooku, komunikujesz się z Klientami za pomocą e-maila, prowadzisz lub chcesz prowadzić newsletter, posiadanie Polityki prywatności to MUST HAVE w Twoim biznesie edukacyjnym.

Wzór Polityki Prywatności z instrukcją wideo zakupisz w TYM miejscu.

 

Jeśli chcesz stworzyć dobrą umowę dla szkoły językowej, a masz wątpliwości i nie wiesz jak się do tego zabrać, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

Wyjaśnię w nim jak krok po kroku stworzyć taką umowę, wskażę niezbędne elementy i zwrócę uwagę na to, na co trzeba uważać przy jej sporządzaniu.

Czy rzeczywiście umowa o kurs jest potrzebna?

Umowa stanowi bardzo mocny dowód wszystkich ustaleń, jakie zawarłeś z kursantem.

Przygotowanie umowy pozwala zweryfikować wszystkie dotychczasowe ustalenia, rozwiać ewentualne wątpliwości, doprecyzować zakres obowiązków. Dzięki temu masz pewność co do warunków współpracy.

Do umowy o świadczenie usług edukacyjnych, jaką jest umowa dla szkoły językowej, stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, z tego względu, że umowy te należą do umów tzw. nienazwanych, czyli takich, które nie są wyodrębnione w Kodeksie Cywilnym i nie posiadają specjalnych regulacji. Istotą umowy zlecenia jest obowiązek w tym przypadku przeprowadzenia przez szkołę zajęć edukacyjnych z należytą starannością oraz zgodnie z programem nauki a obowiązkiem kursanta jest zapłata stosownego wynagrodzenia.

Należy tutaj wspomnieć o podstawowej zasadzie, jaka istnieje w prawie cywilnym, czyli zasadzie zgody obu stron na treść zawieranej umowy. Zgoda obejmuje nie tylko czynność zawierania umowy, ale także wszelkie dokonywane w niej późniejsze zmiany. Szkoła językowa może dokonać zapisu w umowie, lub regulaminie dotyczącym możliwości zmian w umowie podczas jest trwania.

Przed podpisaniem umowy, każda ze stron powinna bardzo dokładnie zapoznać się zarówno z umową jak i dołączonymi do niej załącznikami, ponieważ to od warunków tam zawartych zależą prawa i obowiązki stron umowy.

O czym pamiętać sporządzając umowę
dla szkoły językowej?

Umowa jest podstawową formą zawarcia i uregulowania stosunku zobowiązaniowego między stronami. Osoby zawierające umowę swobodnie w granicach prawa oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego decydują, jak ma wyglądać łączące ich zobowiązanie.

przygotowanie umowy dla szkoly jezykowej

1. Data i miejsce zawarcia umowy

Jest to element bardzo istotny i zarazem podstawowy umieszczany na samym początku umowy. (np. zawarta w dniu 19. 06 . 2020 r.). W przypadku gdy umowa jest zawierana on-line, nie ma obowiązku wskazywania miejsca zawierania umowy.

2. Oznaczenie stron

Przykład:

Umowa zawarta pomiędzy:

Szkołą językową XYZ sp. z o.o., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Kielce, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0980989809, REGON 123456789, NIP 123456789, kapitał zakładowy 50.000 zł – opłacony w całości, reprezentowana przez Jana Kowalskiego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Szkołą Językową,

A

Janem Nowakiem, zamieszkałym przy ul. Kasztanowej 3/4 w Kielcach, 33-314, zwanym dalej Kursantem.

3. Dane kontaktowe stron

(numer telefonu/ e-mail).

4. Klauzula dotyczącą przedmiotu umowy

W tym punkcie zawierane są istotne postanowienia dotyczące przedmiotu umowy, czyli tego, na czym polega świadczenie usług przez Szkołę, w jakim okresie odbywają się kursy, jak wygląda harmonogram zajęć czy liczebność poszczególnych grup. Należy pamiętać, żeby postanowienia nie zawierały tzw. klauzul niedozwolonych, o czym powiem więcej w kolejnym wpisie.

5. Klauzula dotycząca zasad płatności

Tu wskazuje się wysokość wynagrodzenia za kurs, termin, do którego kursant jest zobowiązany dokonać płatności, numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty.

6. Organizacja kursu

Powinny się tu znaleźć informacje dotyczące przebiegu zajęć, sytuacji nieobecności uczestnika kursu na zajęciach czy przydziału kursanta do grupy.

7. Inne obowiązki kursanta

W tym punkcie warto wyszczególnić zasady, które obowiązują Kursanta;

8. Rozwiązanie umowy

Tutaj należy uwzględnić powody rozwiązania umowy zarówno ze strony uczestnika kursu jak i szkoły językowej.

9. Odstąpienie od umowy

W przypadku gdy umowa jest zawierana on-line, należy pamiętać o tym, by Kursant otrzymał informację o możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Brak tych informacji będzie skutkował tym, że Uczeń będzie miał prawo zrezygnować z kursu przed następne 12 miesięcy, żądając zwrotu 100% ceny.

Wiele Szkół decyduje się na ograniczenie tego prawa do odstąpienia poprzez sformułowanie odpowiednich zgód i oświadczeń.

10. Postanowienia końcowe

W tym punkcie można wskazać informacje o załączniku do umowy, którym jest m.in. Regulamin Szkoły Językowej oraz Klauzula RODO, która stanowi integralną część umowy. Ważne, żeby Klauzula RODO okazywana była Kursantom.

11. Zgody kursanta

Na przykład na ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy.

12. Podpisy obu stron umowy

Katalog postanowień w umowie o kurs językowy może być znacznie szerszy. Tu wskazałam jedynie niektóre elementy, które mogą się znaleźć w umowie.

***

Jeśli potrzebujesz pomocy w stworzeniu umowy, Regulaminu dla Szkoły Językowej lub Klauzuli RODO, skorzystaj z PAKIETU DOKUMENTÓW DLA SZKOŁY JĘZYKOWEJ lub skontaktuj się z nami, pisząc na adres: kancelaria@kingakonopelko w celu indywidualnego przygotowania umowy.

***

ZAPISZ SIĘ NA 5-dniowy bezpłatnego kursu dla Szkół Językowych
“UMOWY I RODO dla Szkoły Językowej” z bezpłatnym e-bookiem! >>

 

[Prawie 100 osób na Szkoleniu prawnym dla Szkół Językowych! Nagranie jest już dostępne]

szkola jezykowa umowa z kursantem

“Super! Mózg paruje!”

“Tyle wiedzy, że szok. Same konkrety!”

“Nie przypuszczałam, że aż tyle wskazówek i wiedzy można zmieścić w jednym szkoleniu”.

“Rób takich szkoleń więcej. Mega praktyczne i otwierają głowę. Cała masa nowych inspiracji”

To było coś, na co czekaliście 🙂

______

Intuicja mnie nie myliła. Szkolenie to był sztos. Ja nadal nie ochłonęłam:). Większość osób została do samego końca, mimo, że z uwagi na sesję pytań Szkolenie przedłużyło się prawie o godzinę. Na 2,5 godzinnych warsztatach było prawie 100 osób! I prawie wszyscy dotrwali do końca. Wiem, że był problem z dołączeniem do pokoju z uwagi na dużą liczbę osób, ale …

UWAGA:

Jeśli prowadzisz Szkołę Językową lub firmę z branży edukacyjnej i chcesz razem ze mną przeprowadzić audyt prawny Twojej działalności, nadal masz możliwość obejrzeć nagranie.

umowa z lektorem szkoła językowa

ODBIERZ DOSTĘP DO NAGRANIA

https://kingakonopelko.pl/webinairdlaszkol/

💬💬Byłeś na Szkoleniu? Daj znać jak Ci się podobało?

 

 

 

Prowadzisz swoją Szkołę Językową i potrzebujesz wsparcia prawnego w przygotowaniu dokumentów?

Chciałbyś zadbać o RODO, o umowy z kursantami czy lektorami lub chciałbyś ograniczyć windykację?

Zależy Ci na dokumentach z wiarygodnego źródła, a jednocześnie szukasz rozwiązania budżetowego?

Sprawdź dostępne rozwiązania i wybierz swój Pakiet prawny.

Nowe Pakiety dokumentów dla Szkół

Prowadzisz szkołę językową? A może właśnie zakładasz, aby zdążyć na rozpoczęcie roku szkolnego?

Jeśli tak, zapisz się na darmowe szkolenie:

Przygotuj z PRAWNIKIEM swoją Szkołę Językową na wrzesień.

 

Szkolenie w formie warsztatu odbędzie się już 13.07 (wtorek) o godz. 10:00.

Podczas szkolenia:

✅ przeprowadzisz ze mną audyt prawny Twojej działalności,

✅ dowiesz się jakie kroki należy podjąć, żeby Twoja Szkoła działała bezpiecznie i zgodnie z prawem,

✅ ocenisz, jakie elementy w Twoim biznesie wymagają największego dopracowania i o który z tych elementów należy zadbać w trybie “pilnym”, a które mogą zaczekać;

✅ przygotujesz plan działania.

 

W trakcie spotkania przeanalizujesz to, co już masz i ustalisz swoje najbliższe działania, aby z poczuciem satysfakcji i ze spokojem prowadzić i rozwijać swoją działalność bez strachu o prawne aspekty.

Zapisując się na szkolenie:

 • otrzymasz dostęp do nagrania
 • karty pracy, dzięki którym przeprowadzisz ze mną audyt Twojej działalności.

Link do zapisu: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
https://kingakonopelko.pl/webinairdlaszkol/

Klauzule niedozwolone – opłaty wstępne i wpisowe

11 czerwca, 2021

Czy możesz swobodnie potrącić wpisowe lub opłaty uiszczone przez Kursanta w trakcie trwania kursu? O możliwościach potrącenia wpisowego i opłat wstępnych, a także innych opłat uiszczonych przez Kursanta w sytuacji gdy Kursant nie kontynuuje lub w ogóle nie rozpoczyna kursu w Szkole Językowej pisałam w newsletterze prawnym dla Szkół Językowych. W tym wpisie chciałabym przytoczyć […]

Przeczytaj cały artykuł →

Właścicielu Szkoły Językowej – od czego zacząć?

8 czerwca, 2021

 Zostaw mi swój adres e-mail, a otrzymasz darmowego eBooka oraz dostęp do webinaru na temat: Jak bezpiecznie i legalnie prowadzić szkołę językową. ***

Przeczytaj cały artykuł →