Kinga Konopelko

radca prawny

Na co dzień dbam o spokój przedsiębiorców. Pomagam im działać legalnie i bezpiecznie, łącząc prawo z podejściem biznesowym. Tworzę umowy, wdrażam RODO, wspieram w prawnych aspektach działalności online. Wspieram branżę edukacyjną.
[Więcej >>>]

Sklep +48 669 505 374

W ostatnim czasie temat ograniczeń/limitów jest tematem nr 1 wśród właścicieli prywatnych Szkół Językowych nie będących placówką oświatową.

Oto fragmenty kilku maili, które otrzymałam:

Przechodzę na zajęcia on-line z uwagi na wprowadzone limity 5 osób.

***

Dlaczego w szkołach publicznych dzieci uczą się w tak dużych grupach, a u nas wprowadzono limity.

***

Sama nie umiem zinterpretować nowych rozporządzeń covidowych, czy mogę prowadzić dalej zajęcia stacjonarne.  Czytam je wzdłuż i wszerz, przeglądam internet, fora nauczycielskie i nie widzę zakazu, ale może jest nim to ograniczenie: max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych).

Ponieważ zależy mi na tym, żebyś otrzymywał ode mnie konkretne wsparcie – przeanalizowałam dla Ciebie nowe przepisy rozporządzenia z dnia 23 października 2020r. wprowadzające kolejne obostrzenia (tekst rozporządzenia znajdziesz tutaj>>).  

Jak to w końcu z tymi limitami jest?

LIMIT 5 OSÓB – czy na pewno dotyczy Szkół Językowych?

Podczas konferencji Ministerstwa z 23 października, zadano pytanie o to, czy limit 5 osób dotyczy też Szkół Językowych. Odpowiedź nie była jednoznaczna. Z wypowiedzi wynikało jednak, że stosowanie się do limitu 5 osób stanowiło bardziej zalecenie niż obowiązek.

Czy była to wykładnia przepisów?

O tym poniżej.

Co w takim razie o limicie 5 osób mówią przepisy prawa?

W paragrafie 28 rozporządzenia z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ZMNIEJSZONO liczbę osób, które mogą brać udział w zgromadzeniach do maksymalnie 5. 

UWAGA: Co ważne, w tym przepisie NIE CHODZIŁO O JAKIEKOLWIEK ZGROMADZENIE, ale o zgromadzenie, które posiada konkretne cechy i odpowiada definicji zgromadzenia z ustawy o zgromadzeniach.

Czy zajęcia językowe można uznać
za zgromadzenie?

Spójrzmy do przepisu:

“Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych”

Zajęcia językowe czy inne zajęcia edukacyjne – nie należy traktować jako ZGROMADZENIE przede wszystkim z tego względu, że zajęcia:

1. nie odbywają się w przestrzeni publicznej,

2. nie są dostępne dla anonimowych uczestników,

3. nie mają na celu wspólnego wyrażenia stanowiska.

***

***

ZAPISZ SIĘ NA 5-dniowy bezpłatnego kursu dla Szkół Językowych
“UMOWY I RODO dla Szkoły Językowej” z bezpłatnym e-bookiem! >>

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 669 505 374
e-mail: kancelaria@kingakonopelko.pl

Jeśli chcesz stworzyć dobrą umowę dla szkoły językowej, a masz wątpliwości i nie wiesz jak się do tego zabrać, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

Wyjaśnię w nim jak krok po kroku stworzyć taką umowę, wskażę niezbędne elementy i zwrócę uwagę na to, na co trzeba uważać przy jej sporządzaniu.

Czy rzeczywiście umowa o kurs jest potrzebna?

Umowa stanowi bardzo mocny dowód wszystkich ustaleń, jakie zawarłeś z kursantem.

Przygotowanie umowy pozwala zweryfikować wszystkie dotychczasowe ustalenia, rozwiać ewentualne wątpliwości, doprecyzować zakres obowiązków. Dzięki temu masz pewność co do warunków współpracy.

Do umowy o świadczenie usług edukacyjnych, jaką jest umowa dla szkoły językowej, stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, z tego względu, że umowy te należą do umów tzw. nienazwanych, czyli takich, które nie są wyodrębnione w Kodeksie Cywilnym i nie posiadają specjalnych regulacji. Istotą umowy zlecenia jest obowiązek w tym przypadku przeprowadzenia przez szkołę zajęć edukacyjnych z należytą starannością oraz zgodnie z programem nauki a obowiązkiem kursanta jest zapłata stosownego wynagrodzenia.

Należy tutaj wspomnieć o podstawowej zasadzie, jaka istnieje w prawie cywilnym, czyli zasadzie zgody obu stron na treść zawieranej umowy. Zgoda obejmuje nie tylko czynność zawierania umowy, ale także wszelkie dokonywane w niej późniejsze zmiany. Szkoła językowa może dokonać zapisu w umowie, lub regulaminie dotyczącym możliwości zmian w umowie podczas jest trwania.

Przed podpisaniem umowy, każda ze stron powinna bardzo dokładnie zapoznać się zarówno z umową jak i dołączonymi do niej załącznikami, ponieważ to od warunków tam zawartych zależą prawa i obowiązki stron umowy.

O czym pamiętać sporządzając umowę
dla szkoły językowej?

Umowa jest podstawową formą zawarcia i uregulowania stosunku zobowiązaniowego między stronami. Osoby zawierające umowę swobodnie w granicach prawa oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego decydują, jak ma wyglądać łączące ich zobowiązanie.

przygotowanie umowy dla szkoly jezykowej

1. Data i miejsce zawarcia umowy

Jest to element bardzo istotny i zarazem podstawowy umieszczany na samym początku umowy. (np. zawarta w dniu 19. 06 . 2020 r.). W przypadku gdy umowa jest zawierana on-line, nie ma obowiązku wskazywania miejsca zawierania umowy.

2. Oznaczenie stron

Przykład:

Umowa zawarta pomiędzy:

Szkołą językową XYZ sp. z o.o., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Kielce, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0980989809, REGON 123456789, NIP 123456789, kapitał zakładowy 50.000 zł – opłacony w całości, reprezentowana przez Jana Kowalskiego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Szkołą Językową,

A

Janem Nowakiem, zamieszkałym przy ul. Kasztanowej 3/4 w Kielcach, 33-314, zwanym dalej Kursantem.

3. Dane kontaktowe stron

(numer telefonu/ e-mail).

4. Klauzula dotyczącą przedmiotu umowy

W tym punkcie zawierane są istotne postanowienia dotyczące przedmiotu umowy, czyli tego, na czym polega świadczenie usług przez Szkołę, w jakim okresie odbywają się kursy, jak wygląda harmonogram zajęć czy liczebność poszczególnych grup. Należy pamiętać, żeby postanowienia nie zawierały tzw. klauzul niedozwolonych, o czym powiem więcej w kolejnym wpisie.

5. Klauzula dotycząca zasad płatności

Tu wskazuje się wysokość wynagrodzenia za kurs, termin, do którego kursant jest zobowiązany dokonać płatności, numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty.

6. Organizacja kursu

Powinny się tu znaleźć informacje dotyczące przebiegu zajęć, sytuacji nieobecności uczestnika kursu na zajęciach czy przydziału kursanta do grupy.

7. Inne obowiązki kursanta

W tym punkcie warto wyszczególnić zasady, które obowiązują Kursanta;

8. Rozwiązanie umowy

Tutaj należy uwzględnić powody rozwiązania umowy zarówno ze strony uczestnika kursu jak i szkoły językowej.

9. Odstąpienie od umowy

W przypadku gdy umowa jest zawierana on-line, należy pamiętać o tym, by Kursant otrzymał informację o możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Brak tych informacji będzie skutkował tym, że Uczeń będzie miał prawo zrezygnować z kursu przed następne 12 miesięcy, żądając zwrotu 100% ceny.

Wiele Szkół decyduje się na ograniczenie tego prawa do odstąpienia poprzez sformułowanie odpowiednich zgód i oświadczeń.

10. Postanowienia końcowe

W tym punkcie można wskazać informacje o załączniku do umowy, którym jest m.in. Regulamin Szkoły Językowej oraz Klauzula RODO, która stanowi integralną część umowy. Ważne, żeby Klauzula RODO okazywana była Kursantom.

11. Zgody kursanta

Na przykład na ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy.

12. Podpisy obu stron umowy

Katalog postanowień w umowie o kurs językowy może być znacznie szerszy. Tu wskazałam jedynie niektóre elementy, które mogą się znaleźć w umowie.

***

Jeśli potrzebujesz pomocy w stworzeniu umowy, Regulaminu dla Szkoły Językowej lub Klauzuli RODO, skorzystaj z PAKIETU DOKUMENTÓW DLA SZKOŁY JĘZYKOWEJ lub skontaktuj się z nami, pisząc na adres: kancelaria@kingakonopelko w celu indywidualnego przygotowania umowy.

***

ZAPISZ SIĘ NA 5-dniowy bezpłatnego kursu dla Szkół Językowych
“UMOWY I RODO dla Szkoły Językowej” z bezpłatnym e-bookiem! >>

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 669 505 374
e-mail: kancelaria@kingakonopelko.pl

Niedawno pisałam Ci jak prawidłowo przygotować dobrą umowę dla szkoły językowej. Jeśli nie czytałeś, to koniecznie zajrzyj tutaj>>

Zawarłam w nim praktyczne wskazówki, które pomogą Ci w stworzeniu prawidłowej i ważnej umowy, a też dzięki którym zobaczysz, że to wcale nie jest takie trudne.

Dziś chce wyjaśnić Ci jakich najważniejszych dokumentów potrzebujesz dla swojej szkoły językowej.

Należą do nich:

 • umowa/regulamin z kursantem,
 • polityka prywatności/klauzula RODO,
 • umowa powierzenia.
 • Inne obszary, które wymagają uregulowania to m.in. newsletter, stopka e-maila, Fanpage na Facebooku.

Umowa z Kursantem/ Regulamin Szkoły Językowej

Co do zasady o tym, jak powinna wyglądać umowa, decydują same strony. Przede wszystkim dotyczy to sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tzw. nienazwanymi umowami cywilnoprawnymi, czyli takimi, które nie mają specjalnego uregulowania w Kodeksie Cywilnym. Do takich umów zalicza się umowa ze szkołą językową.

Do istotnych elementów umowy ze szkołą językową możemy zaliczyć: datę i miejsce zawarcia umowy, oznaczenie stron, postanowienia dotyczące przedmiotu umowy czy postanowienia końcowe.

To tylko niektóre z elementów, jakie umowa dla szkoły językowej powinna zawierać. Ważne, żebyś pamiętał, że to od stron zależy jakie postanowienia będzie zawierać umowa przed jej podpisaniem.

Dokument, który reguluje te elementy, może być nazwany Umową. Może być też nazwany Regulaminem.

Mając na uwadze doświadczenie w obsłudze Szkół Językowych i firm z branży edukacyjnej wypracowałam model, który sprawdza się w relacjach firm edukacyjnych z Kursantami i który upraszcza proces przygotowywania umów dla Kursantów.

W większości przypadków przygotowuję dla Szkół Językowych dwa dokumenty:

1) Umowa (najczęściej 1-stronnicowa) zawierająca najważniejsze elementy takie jak dane Klienta, warunki płatności, długość trwania kursu, terminy zajęć.

to te wszystkie elementy, które są kluczowe w umowie i które niejednokrotnie wymagają dostosowania „pod konkretnego Klienta”, szczególnie jeśli oferujesz różne poziomy nauczania, różne modele płatności, różne kursy.

Dla Klienta taka forma stanowi duże udogodnienie. Umowa jest bardzo przejrzysta, a Kursant szybko i w łatwy sposób może zapoznać się z najważniejszymi postanowieniami / warunkami.

2) Regulamin – stanowi załącznik do Umowy. Jest to zbiór zasad, w które już co do zasady nie ingerujesz. Są to zasady stałe niezależne od poziomu nauczania, grupy, wybranego wariantu płatności, języka.

Regulamin jest dołączany do Umowy. W Regulaminie opisane są m.in. ogólne informacje organizacyjne, obowiązki kursanta, warunki odstąpienia/rozwiązania umowy/możliwość zmiany umowy, sposób postępowania na wypadek wystąpienia epidemii itp.

Jeśli potrzebujesz Wzoru Umowy z Regulaminem, zapoznaj się z Pakietem dokumentów dla Szkoły Językowej w TYM miejscu.

Klauzula RODO / Polityka prywatności

Polityka prywatności / Klauzula RODO jest dokumentem, w którym określane są kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych Kursanta przez Szkołę językową.

Politykę prywatności umieszcza się na stronie WWW. Klauzula RODO dołączana jest do umowy lub okazywana przy okazji zbierana danych od Klienta.

Polityka prywatności/ Klauzula RODO to dokument tworzony w celu spełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO.

umowy i rodo dla szkoły językowej

W przypadku RODO w Polityce prywatności / Klauzuli RODO, WARTO, żeby znalazły się tam takie informacje jak:

Kto jest administratorem danych osobowych

Przykład:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jan Kowalski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Z NAMI NAUCZYSZ SIĘ SZYBCIEJ wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem ul. Krótka 30, 88-030 Wrocław, NIP 111-111-11-11, e-mail: biuro@z-nami-nauczysz-sie-szybciej.com

Komu przekazywane są dane osobowe?

– W jakim celu przekazywane są dane?

– Przez jaki okres dane są przetwarzane?

– Jakie prawa przysługują osobom, od których dane są zbierane?

– a także inne informacje wymagane przez RODO.

Podsumowując polityka prywatności / Klauzula RODO jest dokumentem, który stanowi najczęstszą formę wypełnienia obowiązków ustawowych. Zawiera wszystkie informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych osobowych.

UMOWA POWIERZENIA DANYCH

W przypadku gdy przekazujesz dane swoich Kursantów, powinieneś zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych.

Z kim taką umowę powierzenia najczęściej zawierają Szkoły Językowe?

 • z biurami rachunkowymi/księgowymi, którym przekazywane są np. faktury,
 • z lektorami
 • z firmami udostępniającymi platformę kursową dla Kursantów lub programy do obsługi Klientów.

NEWSLETTER

Jeśli prowadzisz newsletter, również ten obszar powinien być dostosowany do wymogów RODO.

Pamiętaj o checkboxach i odpowiednich komunikatach, a także o tym, żeby uwzględnić w Polityce prywatności to, że zbierasz dane w celu wysyłki newslettera.

FACEBOOK ZGODNY Z RODO

Regulamin Facebooka nakłada obowiązek posiadania Polityki prywatności na właścicieli firmowych fanpage’y.

Jeśli posiadasz fanpage na Facebooku, musisz również umieścić w nim Politykę prywatności. Brak takiej Polityki może skutkować nawet … usunięciem konta przez Facebook.

STOPKA E-MAILA DOSTOSOWANA DO RODO

Jeśli komunikujesz się z Klientami e-mailowo, zadbaj o to, żeby w stopce e-maila znalazła się informacja o tym, że zbierasz dane osobowe.

Dodaj w stopce także link do Polityki prywatności, żeby każdy miał możliwość zapoznać się ze szczegółowymi informacji dot. przetwarzania danych osobowych.

Pakiet dokumentow dla szkoly jezykowej

***

Jeśli potrzebujesz Wzoru Umowy z Regulaminem dla kursantów, a także jeśli chcesz dostosować swój biznes do RODO, zapoznaj się z Pakietem dokumentów dla Szkoły Językowej >>>

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 669 505 374
e-mail: kancelaria@kingakonopelko.pl

O klauzulach niedozwolonych wspominałam Ci już we wpisie dotyczącym przygotowania umowy dla szkoły językowej.

Problem klauzul niedozwolonych jest na tyle poważny, że zgodnie z raportem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, podczas przeprowadzanych kontroli w ponad 60% przypadkach wykryto takie klauzule, co skutkowało m.in. wszczęciem postępowań przez UOKIK.

Aby ustrzec się klauzul niedozwolonych, należy tak formułować postanowienia umowne, żeby były one nie tylko korzystne dla szkoły językowej, ale żeby jednocześnie nie naruszały praw konsumenta jakim jest m.in. uczestnik kursu językowego.

W tym artykule przedstawię 5 najczęściej spotykanych, przykładowych klauzul niedozwolonych.

Pozwoli Ci to na uniknięciu błędów przy sporządzeniu umowy dla szkoły językowej.

Co to są klauzule niedozwolone?

Zacznijmy od tego czym są klauzule niedozwolone w umowie dla szkoły językowej?

Niedozwolone klauzule umowne zostały zawarte w artykule 3851 Kodeksu cywilnego. Są to takie postanowienia, sformułowania czy warunki umowy zawieranej z konsumentem, które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy.  Niedozwolone postanowienia umowne dotyczącą umów zawartych między przedsiębiorcą a konsumentem, ale także wykorzystania gotowych wzorców.

W artykule 3853 Kodeksu cywilnego znajduje się wykaz klauzul, jednak wskazuje on jedynie ogólne cechy, jakie posiadają tego rodzaju postanowienia.

Według tego niedozwolonymi klauzulami będą m. in. postanowienia umowne, które:

 • Wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie;
 • Uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie;
 • Przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi natomiast specjalny, jawny rejestrdostępny na stronie internetowej UOKiK. Tam wpisywane są już konkretne klauzule, które zostały

uznane za niedozwolone w umowach dla szkół językowych.

klauzule niedozwolone w umowach ze szkola jezykowa

Najczęściej spotykane klauzule niedozwolone
w umowach dla szkoły językowej

 • Wyłączenie obowiązku zwrotu konsumentom wniesionych opłat.

Art. 3853 pkt 12 k.c., za niedozwolone postanowienie należy uznać postanowienie umowy, które wyłącza obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w  całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z  zawarcia umowy lub jej wykonania.

Zdaniem UOKiK zasadnym jest częściowe potrącenie kosztów przez szkołę językową w przypadku rezygnacji bądź wykluczenia uczestnika kursu, jednak całościowy zwrot ceny za kurs jest już praktyką naruszającą jego interesy.

Przykład klauzuli niedozwolonej z raportu UOKiK:

Szkoła nie zwraca pieniędzy w  przypadku rezygnacji z kursu w  trakcie jego trwania.

 • Klauzule narzucające rozpoznanie sprawy przez sąd, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy.

Art. 27§1 k.p.c. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

W  przypadku zaistnienia sytuacji kiedy szkoła językowa pozywa uczestnika kursu, sądem właściwym miejscowo dla rozpatrywania sprawy jest sąd miejsca zamieszkania kursanta.

Przykład klauzuli niedozwolonej z raportu UOKiK:

W  sprawach spornych strony poddają się orzecznictwu sądów cywilnych właściwych dla siedziby szkoły.

 • Klauzula ograniczająca odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Art. 3853 pkt 2 k.c.(…)wyłączeniu lub istotnym ograniczeniu odpowiedzialności względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

W wyniku tej klauzuli uczestnik kursu w  wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez szkołę językową, nie będzie mógł otrzymać należnej rekompensaty.

Przykład klauzuli niedozwolonej z raportu UOKiK:

O ewentualnych zmianach rozkładu zajęć Szkoła będzie powiadamiać Słuchaczy telefonicznie, pod numerem telefonu wskazanym przez Słuchacza. Jeżeli przekazanie informacji w  ten sposób okaże się nieskuteczne, Szkoła nie ponosi za to odpowiedzialności.

 • Klauzula obciążająca konsumentów karami i odsetkami.

Art. 3853 pkt 17 k.c. (…)nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego.

Przykład klauzuli niedozwolonej z raportu UOKiK:

Rezygnacja z  uczestnictwa w  kursie w  trakcie jego trwania powoduje, że uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w  wysokości 500 zł.

Klauzule, które uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta albo przewidują postanowienia, z  którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy.

Przykład klauzuli niedozwolonej z raportu UOKiK:

W  sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem indywidualne decyzje podejmuje Dyrektor.

Wymienione klauzule stanowią tylko część zbioru niedozwolonych postanowień umownych.

Rejestr wszystkich klauzul znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Warto zapoznać się z nimi przed sporządzeniem umowy dla kursantów, ponieważ stosowanie klauzul niedozwolonych wiąże się z ryzykiem nałożenia kar zarówno finansowych jak i niefinansowych.

***

Jeśli potrzebujesz pomocy w stworzeniu umowy, Regulaminu dla Szkoły Językowej lub Klauzuli RODO, skorzystaj z PAKIETU DOKUMENTÓW DLA SZKOŁY JĘZYKOWEJ lub skontaktuj się z nami, pisząc na adres: kancelaria@kingakonopelko w celu indywidualnego przygotowania umowy.

***

ZAPISZ SIĘ NA 5-dniowy bezpłatnego kursu dla Szkół Językowych
“UMOWY I RODO dla Szkoły Językowej” z bezpłatnym e-bookiem! >>

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 669 505 374
e-mail: kancelaria@kingakonopelko.pl