Kinga Konopelko

radca prawny

Na co dzień dbam o spokój przedsiębiorców. Pomagam im działać legalnie i bezpiecznie, łącząc prawo z podejściem biznesowym. Tworzę umowy, wdrażam RODO, wspieram w prawnych aspektach działalności online. Wspieram branżę edukacyjną.
[Więcej >>>]

Sklep +48 669 505 374

Jeśli chcesz stworzyć dobrą umowę dla szkoły językowej, a masz wątpliwości i nie wiesz jak się do tego zabrać, to ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

Wyjaśnię w nim jak krok po kroku stworzyć taką umowę, wskażę niezbędne elementy i zwrócę uwagę na to, na co trzeba uważać przy jej sporządzaniu.

Czy rzeczywiście umowa o kurs jest potrzebna?

Umowa stanowi bardzo mocny dowód wszystkich ustaleń, jakie zawarłeś z kursantem.

Przygotowanie umowy pozwala zweryfikować wszystkie dotychczasowe ustalenia, rozwiać ewentualne wątpliwości, doprecyzować zakres obowiązków. Dzięki temu masz pewność co do warunków współpracy.

Do umowy o świadczenie usług edukacyjnych, jaką jest umowa dla szkoły językowej, stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia, z tego względu, że umowy te należą do umów tzw. nienazwanych, czyli takich, które nie są wyodrębnione w Kodeksie Cywilnym i nie posiadają specjalnych regulacji. Istotą umowy zlecenia jest obowiązek w tym przypadku przeprowadzenia przez szkołę zajęć edukacyjnych z należytą starannością oraz zgodnie z programem nauki a obowiązkiem kursanta jest zapłata stosownego wynagrodzenia.

Należy tutaj wspomnieć o podstawowej zasadzie, jaka istnieje w prawie cywilnym, czyli zasadzie zgody obu stron na treść zawieranej umowy. Zgoda obejmuje nie tylko czynność zawierania umowy, ale także wszelkie dokonywane w niej późniejsze zmiany. Szkoła językowa może dokonać zapisu w umowie, lub regulaminie dotyczącym możliwości zmian w umowie podczas jest trwania.

Przed podpisaniem umowy, każda ze stron powinna bardzo dokładnie zapoznać się zarówno z umową jak i dołączonymi do niej załącznikami, ponieważ to od warunków tam zawartych zależą prawa i obowiązki stron umowy.

O czym pamiętać sporządzając umowę
dla szkoły językowej?

Umowa jest podstawową formą zawarcia i uregulowania stosunku zobowiązaniowego między stronami. Osoby zawierające umowę swobodnie w granicach prawa oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego decydują, jak ma wyglądać łączące ich zobowiązanie.

przygotowanie umowy dla szkoly jezykowej

1. Data i miejsce zawarcia umowy

Jest to element bardzo istotny i zarazem podstawowy umieszczany na samym początku umowy. (np. zawarta w dniu 19. 06 . 2020 r.). W przypadku gdy umowa jest zawierana on-line, nie ma obowiązku wskazywania miejsca zawierania umowy.

2. Oznaczenie stron

Przykład:

Umowa zawarta pomiędzy:

Szkołą językową XYZ sp. z o.o., zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Kielce, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0980989809, REGON 123456789, NIP 123456789, kapitał zakładowy 50.000 zł – opłacony w całości, reprezentowana przez Jana Kowalskiego – Prezesa Zarządu, zwaną dalej Szkołą Językową,

A

Janem Nowakiem, zamieszkałym przy ul. Kasztanowej 3/4 w Kielcach, 33-314, zwanym dalej Kursantem.

3. Dane kontaktowe stron

(numer telefonu/ e-mail).

4. Klauzula dotyczącą przedmiotu umowy

W tym punkcie zawierane są istotne postanowienia dotyczące przedmiotu umowy, czyli tego, na czym polega świadczenie usług przez Szkołę, w jakim okresie odbywają się kursy, jak wygląda harmonogram zajęć czy liczebność poszczególnych grup. Należy pamiętać, żeby postanowienia nie zawierały tzw. klauzul niedozwolonych, o czym powiem więcej w kolejnym wpisie.

5. Klauzula dotycząca zasad płatności

Tu wskazuje się wysokość wynagrodzenia za kurs, termin, do którego kursant jest zobowiązany dokonać płatności, numer rachunku, na który należy dokonać wpłaty.

6. Organizacja kursu

Powinny się tu znaleźć informacje dotyczące przebiegu zajęć, sytuacji nieobecności uczestnika kursu na zajęciach czy przydziału kursanta do grupy.

7. Inne obowiązki kursanta

W tym punkcie warto wyszczególnić zasady, które obowiązują Kursanta;

8. Rozwiązanie umowy

Tutaj należy uwzględnić powody rozwiązania umowy zarówno ze strony uczestnika kursu jak i szkoły językowej.

9. Odstąpienie od umowy

W przypadku gdy umowa jest zawierana on-line, należy pamiętać o tym, by Kursant otrzymał informację o możliwości skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Brak tych informacji będzie skutkował tym, że Uczeń będzie miał prawo zrezygnować z kursu przed następne 12 miesięcy, żądając zwrotu 100% ceny.

Wiele Szkół decyduje się na ograniczenie tego prawa do odstąpienia poprzez sformułowanie odpowiednich zgód i oświadczeń.

10. Postanowienia końcowe

W tym punkcie można wskazać informacje o załączniku do umowy, którym jest m.in. Regulamin Szkoły Językowej oraz Klauzula RODO, która stanowi integralną część umowy. Ważne, żeby Klauzula RODO okazywana była Kursantom.

11. Zgody kursanta

Na przykład na ograniczenie prawa do odstąpienia od umowy.

12. Podpisy obu stron umowy

Katalog postanowień w umowie o kurs językowy może być znacznie szerszy. Tu wskazałam jedynie niektóre elementy, które mogą się znaleźć w umowie.

***

Jeśli potrzebujesz pomocy w stworzeniu umowy, Regulaminu dla Szkoły Językowej lub Klauzuli RODO, skorzystaj z PAKIETU DOKUMENTÓW DLA SZKOŁY JĘZYKOWEJ lub skontaktuj się z nami, pisząc na adres: kancelaria@kingakonopelko w celu indywidualnego przygotowania umowy.

***

ZAPISZ SIĘ NA 5-dniowy bezpłatnego kursu dla Szkół Językowych
“UMOWY I RODO dla Szkoły Językowej” z bezpłatnym e-bookiem! >>

 

Będąc właścicielem strony internetowej swojej szkoły językowej stale uzyskujesz dostęp do danych osobowych, dlatego też tak ważna jest ochrona przed naruszeniami.

Niemniej ważne jest też to, aby użytkownik był w pełni świadomy w jakim celu je udostępnia, w jaki sposób będą one później wykorzystywane i kto będzie miał do nich dostęp.

Czym jest polityka prywatności?

To dokument za pomocą którego przedsiębiorca realizuje swoje obowiązki informacyjne.

Wskazuje w nim przede wszystkim dane, które są przez niego gromadzone, sposób i cel ich przetwarzania oraz podmioty, które będą miały do nich dostęp.

Czy polityka prywatności jest obowiązkowa?

Może być to zaskakujące, ale ani RODO ani ustawa o ochronie danych osobowych nie zawiera wprost obowiązku posiadania polityki prywatności.

Jednak z wyżej wymienionych ustaw i rozporządzeń oraz z prawa telekomunikacyjnego wynikają obowiązki informacyjne, których realizację polityka prywatności znacząco ułatwia. W przeciwnym wypadku musiałby być one realizowane osobno przy każdej czynności, która tego wymaga.

Czytaj też: Czy z lektorem szkoły językowej można zawrzeć umowę o dzieło?

Kiedy trzeba zamieścić politykę prywatności
na stronie internetowej?

Obowiązek informacyjny powstaje, gdy wchodzisz w posiadanie danych innych osób. Takich sytuacji może być wiele, na przykład:

 • prowadzisz zapisy na newsletter, webinar, wydarzenie
 • zbierasz dane klientów, ponieważ sprzedajesz kursy, materiały dydaktyczne
 • zbierasz dane kontaktowe użytkowników
 • istnieje możliwość zamieszczania na stronie komentarzy, opinii
 • strona używa plików cookies
 • prowadzisz fanpage na Facebooku

Pamiętaj, że jeśli na Twojej stronie znajduje się przekierunkowanie na inną witrynę, warto umieścić informację, że może tam obowiązywać inna polityka prywatności.

Polityka prywatności a Facebook

Jeżeli fanpage na Facebooku ma charakter zawodowy i służy promowaniu strony, to podlega przepisom RODO.

Pamiętaj, że prowadząc stronę firmową, w ustawieniach profilu możesz pobrać zanonimizowany raport Facebooka dotyczący danych pobranych w ramach działalności na tym portalu.

Administratorem danych może być jednocześnie kilka podmiotów. W tym wypadku obowiązki informacyjne spoczywają zarówno na portalu Facebook, jak i na przedsiębiorcy, który za jego pomocą prowadzi swój fanpage.

Zasady ochrony danych nie tylko dotyczą osób zalogowanych, które polubiły profil przedsiębiorcy, ale też tych wyłącznie odwiedzających stronę.

Najlepszym miejscem na umieszczenie polityki prywatności będzie zakładka „informacje”.

Jeżeli strona posiada piksel Facebooka, który umożliwia śledzenie statystyk, to należy umieścić stosowną informację w polityce prywatności zamieszczanej na stronie o tym, że przetwarzane dane trafiają do innego podmiotu, którym w tym przypadku jest Facebook.

Zgodnie z wymogami Facebooka, w Polityce prywatności musisz umieścić także informację o tym, że Facebook jest współadministratorem danych w zakresie statystyk.

Polityka prywatności a pliki cookies

Ciasteczka to małe pliki, które wymieniane są między przeglądarką a stroną internetową. Zapisywane są na urządzeniu z którego użytkownik korzysta.

Pozwalają one zebrać dane dotyczące m.in. rodzaju urządzenia z którego dokonywane jest logowanie oraz jego lokalizacji.

Kwestia ciasteczek ściśle łączy się z ochroną danych osobowych, więc dla zachowania spójności politykę plików cookies warto jest zawrzeć w dokumencie polityki prywatności.

ZAPISZ SIĘ NA 5-dniowy bezpłatnego kursu dla Szkół Językowych
“UMOWY I RODO dla Szkoły Językowej” z bezpłatnym e-bookiem! >>

Co powinna zawierać polityka prywatności?

Polityka prywatności powinna zawierać przede wszystkim informacje na temat:

 • administratora danych
 • celu ich przetwarzania
 • okresu ich przetwarzania
 • podmiotów, którym dane będą przekazywane
 • praw, które przysługują osobie je udostępniającej (żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz wniesienia skargi  do PUODO)
 • profilowania danych
 • danych kontaktowych do Inspektora Danych Osobowych
 • współadministratora

Gdzie umieścić politykę prywatności?

Warto jest umieścić ją na podstronie, przy czym aktywne linki do niej dobrze jest umieścić we wszystkich miejscach, w których dokonujesz zbierania danych.

Czy muszę samodzielnie przygotować politykę prywatności?

Tak! Możesz to zrobić samodzielnie.

Ale możesz też skorzystać ze wzoru Polityki prywatności wraz z instrukcją wideo, który dla Ciebie przygotowałam (zobacz tutaj>>)

rodo na stronie szkola jezykowaKorzystając z tego Pakietu dostosujesz nie tylko swoją stroną do RODO, ale także newsletter, stopkę e-maila, formularze na stronie oraz fanpage na Facebooku.

Zatem jeśli masz swoją stronę WWW lub fanpage na Facebooku, komunikujesz się z Klientami za pomocą e-maila, prowadzisz lub chcesz prowadzić newsletter, posiadanie Polityki prywatności to MUST HAVE w Twoim biznesie edukacyjnym.

Wzór Polityki Prywatności z instrukcją wideo zakupisz w TYM miejscu.

 

UWAGA! ZUS planuje kontrole umów w związku z tym, że w styczniu 2021r. pojawił się obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUSU. 

Warto jeszcze raz przeanalizować sobie zawierane przez Szkołę umowy.

Przeczytaj: Jak przygotować umową dla szkoły językowej>> 

Pytaniem, które bardzo często otrzymuję podczas konsultacji lub które pojawia się na etapie zlecenia mi przygotowania umowy dla lektora jest pytanie:

Czy można zawrzeć umowę o dzieło z lektorem?

Na to pytanie postaram Cię się dzisiaj odpowiedzieć.

Posłuchaj…

Czy można zawrzeć umowę o dzieło z lektorem?

Zasadniczo nie.

W prawie polskim swoboda umów jest bardzo szeroka, ale jednak ogranicza ją m.in. charakter stosunku prawnego, czyli jeśli zawierasz umowę, która ma głównie cechy umowy zlecenia, to nazwanie jej w inny sposób nie zmieni jej postaci.

Główną cechą charakterystyczną umowy o dzieło jest:

– obiektywnie możliwy do osiągnięcia rezultat.

Na czym polega natomiast praca lektora?
Czy polega na osiągnięciu rezultatu?

Celem pracy lektora jest przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w ten sposób, aby jak najlepiej przekazać wiedzę słuchaczom. 

Nauczanie nie jest więc dziełem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Co do zasady jest to umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług. [Wzór takiej umowy zlecenia/o świadczenie usług z lektorem wraz z klauzulą RODO z instrukcjami wideo możesz znaleźć u mnie w sklepie prawnym]

Nie zlecamy lektorowi uzyskanie efektu, który byłby mierzalny, możliwy do sprawdzenia, porównania z konkretnymi parametrami i ewentualnego poprawienia. 

Czy istnieją jednak sytuacje, w których możliwe jest zawarcie umowy o dzieło z lektorem?

ZAPISZ SIĘ NA 5-dniowy bezpłatnego kursu dla Szkół Językowych
“UMOWY I RODO dla Szkoły Językowej” z bezpłatnym e-bookiem! >>


Kiedy można zawrzeć umowę
o dzieło z lektorem?

Można by było rozważać tę opcję, gdyby przedmiotem umowy było przygotowanie autorskich materiałów (np. ćwiczeń, tekstów, artykułów, materiałów audiowizualnych).

W tym wypadku możesz zawrzeć umowę o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich.

Czy udostępnienie specjalistycznych wykładów i prowadzenie nauczania w oparciu o nie może być przedmiotem umowy o dzieło?

Obecnie, z uwagi na rygorystyczne podejście ZUSU, również  w tym wypadku istnieje bardzo wysokie ryzyko zakwestionowania umowy przez ZUS, ponieważ opracowanie konspektu nauczania jest elementem przeprowadzania kursów i szkoleń językowych.

 

Co zrobić, gdy ZUS zakwestionuje
umowę o dzieło z lektorem?

ZUS będzie mógł domagać się w takim wypadku uregulowania zaległych składek w takiej wysokości jaka obowiązywałyby w przypadku zawarcia umowy zlecenia lub umowy o pracę.

Doliczone zostaną do nich również ustawowe odsetki (ich wysokość możesz samodzielnie obliczyć w kalkulatorze odsetkowym dostępnym na stronie ZUS).

Konieczność uregulowania zaległości wraz z odsetkami będzie jednak dotyczyła tylko zobowiązań składkowych powstałych do pięciu lat wstecz.

Czy od decyzji ZUS w sprawie
umowy o dzieło można się odwołać

Od decyzji ZUS-u przysługuje jednak odwołanie. W przypadku, gdy urząd uzna je za zasadne, to uchyli lub zmieni własną decyzję w terminie 30 dni.

W przeciwnym razie przekaże on akta sprawy do sądu, który rozpatrzy okoliczności sporne.

Czas rozpoznawania sprawy jest różny, zależy głównie od stopnia jej skomplikowania, jednak trwa to zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesięcy.
__________________________________________________________________________________________________

Stan prawny na dzień 15.12.2020r.

Jeśli prowadzisz Szkołę Językową lub działalność edukacyjną określoną kodem 85.59A lub 85.59B, ten artykuł jest dla Ciebie.

W artykule znajdziesz odpowiedzi na pytania o to:

 • Jakie warunki musisz spełnić, żeby uzyskać jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w ramach tarczy antykryzysowej 6.0?
 • Na czym polega warunek spadku przychodów?
 • Czy prowadzenie działalności przez Szkołę Językową na dzień 30 września jest konieczne?
 • Czy można otrzymać świadczenie postojowe w przypadku gdy na dzień 30 listopada 2020r. działalność była zawieszona?
 • Czy jest szansa dla osób, które miały zawieszoną działalność na dzień 30 listopada 2020r.?

DODATKOWE świadczenie postojowe dla Szkół Językowych
i firm edukacyjnych

Świadczenie wypłacane jest przez ZUS (gwarantowane świadczenie miesięczne).

Będzie to co do zasady kwota w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia (2 080 zł).

W przypadku gdy przedsiębiorca rozlicza się np. w formie karty podatkowej, dopłata będzie odpowiadała kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1300 zł. 

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać świadczenie?

Żeby uzyskać świadczenie trzeba będzie:

 • zawnioskować o to świdczenie,
 • spełnić warunki, o którym mowa poniżej.

Jakie warunki musisz spełnić, żeby uzyskać
jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe?

1. Czy prowadziłeś działalność gospodarczą na dzień 30 września 2020r. i korzystałeś już ze świadczenia postojowego?

2. Czy przeważającym kodem (PKD) Twojej działalności był m.in. kod: 85.59A, 85.59B?

3. Czy przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020r. był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku lub w listopadzie 2019r.?

Jeśli tak, będziesz mógł skorzystać ze świadczenia postojowego.

Na czym polega warunek spadku przychodów?

Pamiętaj, że Twój przychód w miesiącu październiku lub listopadzie 2020r. musi być niższy o co najmniej 40% niż przychód z tych samych miesięcy w 2019r.

Przykład 1:

Składając wniosek wykazujesz że przychód w październiku 2020r. był niższy o co najmniej 40% od przychodu z października 2019r.

Przykład 2:

Wnioskując o świadczenie postojowe wykazujesz, że przychód za listopad 2020r. był niższy o co najmniej 40% od przychodu za listopad 2019r.

Czy prowadzenie działalności na dzień
30 września jest konieczne?

Prowadzenie działalności na dzień 30 września to jeden z obligatoryjnych warunków. Dodatkowo, działalność musi być wykonywana pod określonym PKD.

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie danych zawartych w Rejestrze REGON na dzień 30 września 2020r.

Oznacza to, że jakiekolwiek próby rozszerzenia działalności po tym czasie nie mają już znaczenia dla wypłaty świadczenia postojowego.

Czy można otrzymać świadczenie postojowe
w przypadku gdy na dzień 30 listopada 2020r.
działalność była zawieszona?

Zawieszenie prowadzenia działalności oznacza przerwę w prowadzonej działalności gospodarczej.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W sytuacji więc gdy działalność była zawieszona w dniu 30 września 2020r. nie można mówić o spełnieniu warunku prowadzenia działalności w tej dacie.

Brak jest podstaw do składania wniosku o wypłatę świadczenia postojowego.

Czy jest nadzieja dla osób, które miały zawieszoną
działalność na dzień 30 listopada 2020r.?

Biorąc pod uwagę tekst zmienianej ustawy, która została przekazana Prezydentowi do podpisu, wątpliwości budzi to, że w ustawie nie wskazano wprost, że świadczenie postojowe nie przysługuje przedsiębiorcom, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020r.

Takie postanowienie znalazło się natomiast przy wymogach dotyczących dotacji czy zwolnienia ze składek.

Najprawdopodobniej jest to przeoczenie, ale być może jest to „furtka” do tego by powstały w przyszłości kolejne rozwiązania dla przedsiębiorców prowadzących swoje Szkoły Językowe, którzy mieli zawieszoną działalność w dniu 30 września 2020r.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, czy przysługuje Ci zwolnienie ze składek, zajrzyj jutro na blog.

***

***

ZAPISZ SIĘ NA 5-dniowy bezpłatnego kursu dla Szkół Językowych
“UMOWY I RODO dla Szkoły Językowej” z bezpłatnym e-bookiem! >>

W ostatnim czasie temat ograniczeń/limitów jest tematem nr 1 wśród właścicieli prywatnych Szkół Językowych nie będących placówką oświatową.

Oto fragmenty kilku maili, które otrzymałam:

Przechodzę na zajęcia on-line z uwagi na wprowadzone limity 5 osób.

***

Dlaczego w szkołach publicznych dzieci uczą się w tak dużych grupach, a u nas wprowadzono limity.

***

Sama nie umiem zinterpretować nowych rozporządzeń covidowych, czy mogę prowadzić dalej zajęcia stacjonarne.  Czytam je wzdłuż i wszerz, przeglądam internet, fora nauczycielskie i nie widzę zakazu, ale może jest nim to ograniczenie: max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych).

Ponieważ zależy mi na tym, żebyś otrzymywał ode mnie konkretne wsparcie – przeanalizowałam dla Ciebie nowe przepisy rozporządzenia z dnia 23 października 2020r. wprowadzające kolejne obostrzenia (tekst rozporządzenia znajdziesz tutaj>>).  

Jak to w końcu z tymi limitami jest?

LIMIT 5 OSÓB – czy na pewno dotyczy Szkół Językowych?

Podczas konferencji Ministerstwa z 23 października, zadano pytanie o to, czy limit 5 osób dotyczy też Szkół Językowych. Odpowiedź nie była jednoznaczna. Z wypowiedzi wynikało jednak, że stosowanie się do limitu 5 osób stanowiło bardziej zalecenie niż obowiązek.

Czy była to wykładnia przepisów?

O tym poniżej.

Co w takim razie o limicie 5 osób mówią przepisy prawa?

W paragrafie 28 rozporządzenia z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, ZMNIEJSZONO liczbę osób, które mogą brać udział w zgromadzeniach do maksymalnie 5. 

UWAGA: Co ważne, w tym przepisie NIE CHODZIŁO O JAKIEKOLWIEK ZGROMADZENIE, ale o zgromadzenie, które posiada konkretne cechy i odpowiada definicji zgromadzenia z ustawy o zgromadzeniach.

Czy zajęcia językowe można uznać
za zgromadzenie?

Spójrzmy do przepisu:

“Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych”

Zajęcia językowe czy inne zajęcia edukacyjne – nie należy traktować jako ZGROMADZENIE przede wszystkim z tego względu, że zajęcia:

1. nie odbywają się w przestrzeni publicznej,

2. nie są dostępne dla anonimowych uczestników,

3. nie mają na celu wspólnego wyrażenia stanowiska.

***

***

ZAPISZ SIĘ NA 5-dniowy bezpłatnego kursu dla Szkół Językowych
“UMOWY I RODO dla Szkoły Językowej” z bezpłatnym e-bookiem! >>